شرحکد
تخفیف ۱۰۰هزار تومانی ,با خرید بالای ۳ میلیون تومانoff100